About

Hi there, wij zijn Jaco en Anna!

Al langer is het onze wens om te delen van wat gekregen en geleerd hebben. Om mensen in kwetsbare en arme omstandigheden te helpen. Niet omdat mensen zonder geld niet gelukkig zijn; vaak zijn ze dat wel. Maar om hen te helpen om gezonde basisvoorzieningen die van levensbelang zijn op orde te krijgen. Zeker als het gaat om goede watervoorziening. 

Vanaf januari 2019 werken en wonen wij in Malawi. Jaco werkt voor het Water & Sanitatie Department van de CCAP Nkhoma Synod en is verantwoordelijk voor een goede watervoorziening en het verhogen van het volume voor met name het ziekenhuis. Anna werkt als project manager bij Nkhoma Mission Hospital en zij wordt blij van goedlopende projecten waarbij dorpen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling of verbeterde zorg geleverd wordt in en rondom het ziekenhuis. Verder richt zij zich op fundraising en het verhogen van eigen geworven inkomsten voor het ziekenhuis.
En daar vertellen we over via Instagramverhalen (Short Stories) en blogs (Long Stories). Enjoy!


Increase my love

De titel van deze blogwebsite hebben wij te danken aan Jenn Johnson, die een prachtig lied maakte over Gods liefde uitdragen in kleine dingen. Dit verwoordt heel mooi onze missie. En tegelijkertijd is het onze wens voor iedereen die op zijn of haar plaats iets bij wil dragen aan het Koninkrijk van God. 

[Luister hier het lied]

For the One

Let me be filled
With Kindness, and compassion for the One
The One for whom You loved, and gave Your Son
For humanity; increase my love

Help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines, and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile; they would feel the Father’s love

Oh how He loves us
From the homeless, to the famous, and in between
You formed us, You made us carefully
‘Cause in the end; we’re all Your children

So help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines, and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile; they would feel the Father’s love

Let all my life, tell of who You are
And the wonder of, Your never-ending love
Let all my life, tell of who You are
You’re wonderful, and such a good Father

Let all my life, tell of who You are
And the wonder of, Your never-ending love
Let all my life, tell of who You are
You’re wonderful, and such a good Father
You’re wonderful, and such a good Father

Help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines, and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile; they would feel the Father’s love ..